Föreningens nya hemsida är här!

Vi har nu glädjen att presentera vår nya hemsida, en hemsida som vi hoppas det skall vara lätt att hitta i, men också en hemsida som alla medlemmar får nytta av till exempel genom inloggning för att få ta del av specifik information från medlemmar eller från arbetsgrupper, liksom direktkanal till Mitels kunskapsbaser. Arbetsgrupperna kommer inom kort att få egna hemsidor att arbeta i, liksom styrelsen.

Program och anmälan