MiUG nätverksträff InAttend 19 april 2017

Den här gången vänder vi oss både till er som har InAttend och er som ska installera.

Vi ska utbyta erfarenhet om hur InAttend fungerar ur ett telefonist perspektiv samt vad ni behöver tänka på vid en installation.

Under en del av eftermiddagen tänker jag mig att vi delar er i två grupper där den ena tar telefonistfrågor och den andra installation och drift.

Plats: Regeringskansliet Mäster Samuelsgatan 70

Tid 19/4 2017 Samling 11.30 och avslutning senast 16.30. Vi börjar med lunch.

Besöksmottagare Suzanne Nyström

Ansvarig för träffen Henry Syberg 0708-33 44 99

Anmälan

Skicka ett mail till info@miug.se och skriv vilka som kommer.

Ange namn, e-postadress och telefonnummer.

Vi är tacksamma att ni också skickar in förslag på diskussionspunkter.

Vi sätter en gräns vid ca 15 deltagare. Först till kvarn gäller.

Välkomna med er anmälan

Henry Syberg

Program och anmälan