Mitel versioner mm

Följande versioner av mjukvaror gäller nu:

MiVoice MX-ONE 6.3 SP1 HF2

MiCollab 8.0 FP1

CMG 8.4

---

CVE-2017-5638 / CVE-2017-9805 Apache Struts2 Vulnerablity. -> Mitel applications are not open to this vulnerabilty.


Program och anmälan