Global Mitel User Group, en global användarförening

Mitel har initierat ett initiativ att bilda en global användarförening där dagens alla lokala föreningars styrelseordföranden suttit i diskussioner för att nån gång nästa år konstituera den. Tanken är att de lokala föreningarna, exempelvis MiUG Sverige och SeCUG, jobbar på ungefär som förut, men att alla medlemmar kan få tillgång till alla globala användares erfarenheter, liksom en snabb kanal direkt till Mitel HQ. Mer information om detta kommer här efterhand.

Program och anmälan