Mitel User Group Sweden

Mitel User Group Sweden (tidigare MX-ONE Usergroup) är en ideell förening som verkar för att främja utvecklingen och ta tillvara medlemmarnas erfarenheter av Mitels lösningar och då främst telekommunikationssystemet MX-ONE med tillhörande applikationer. Föreningen är till för dig som på ett eller annat sätt ansvarar för telekommunikation inom ditt företag.

Anmäl dig till årsmötet 2016 här | Styrelsen

Nyheter